IZOLÁCIE ARAX ŽILINA

IZOLÁCIE ARAX ŽILINA

Spoločnosť IZOLÁCIE ARAX ŽILINA, s.r.o. od roku 2006 dodáva a montuje tepelné, chladové a hlukové izolácie v komerčných a priemyselných stavbách doma aj v zahraničí. Zodpovedným prístupom k realizácii zákaziek a kvalitnou prácou sme sa zaradili medzi popredné firmy.

S cieľom ponúknuť naším zákazníkom komplexnejší servis sme rozšírili činnosť aj o montáž vzduchotechnického potrubia a realizáciu požiarnych upchávok.

Ponúkame

Dodávka a montáž izolácií

Dodávka a montáž izolácií

Kvalitné izolácie tvoria neoddeliteľnú súčasť každej stavby. Obzvlášť to platí pre technické vybavenie budov. Naša firma kladie dôraz na kvalitné materiály a zodpovednú montáž. Len správne navrhnutá a zrealizovaná izolácia vám zabezpečí maximálny úžitok. Preto nás neváhajte kontaktovať už počas prípravy.

Realizujeme široké spektrum izolácii v energetike, priemysle a spoločenskej výstavbe.

(izolácie chladu,izolácie kúrenia, izolácie zdravotechniky, izolácie vzduchotechniky, izolácie protihlukové, izolácie protipožiarne, izolácie kotlov a nádrží, izolácie zariadení s vysokými teplotami, izolácie parovodov a horúcovodov, všetky povrchové úpravy, oplechovanie (PZ, AL, INOX), tepelné izolácie stavieb, montáž VZT potrubia)

Oplechovanie izolácií

Oplechovanie izolácií

Aj keď na trhu existujú viaceré druhy povrchových úprav izolácií, oplechovanie izolácií je zatiaľ najlepší spôsob ochrany odolný voči poveternostným vplyvom a mechanickému poškodeniu.

Realizujeme všetky druhy oplechovania AL plechom, PZ plechom, NEREZ plechom, TITANZINK plechom a ALUZINK plechom aj vo farebnom prevedení.

(oplechovanie parovodu a horúcovodu, oplechovanie rozvodov kúrenia a chladenia, oplechovanie vzduchotechnického potrubia, oplechovanie armatúr – systém ferotex, oplechovanie nádrží a kotlov, oplechovanie výmenníkových staníc, oplechovanie atík, komínov, striech, parapetu, klampiarska výroba, montáž VZT potrubia, ...)

Protipožiarné izolácie a obklady

Protipožiarné izolácie a obklady

Dodatočné obklady potrubí, konštrukcií a kablových kanalov doskami Promatec pre dosiahnutie potrebnej požiarnej odolnosti prostredníctvom protipožiarných prestupov cez deliace konštrukcie jednotlivých požiarných úsekov.

Výroba a montáž samonosných ventilačných potrubí s požadovanou požiarnou odolnosťou EI30 - EI120. Najčastejšie využitie pre odvod tepla a splodín horenia.

Kontakt

IZOLÁCIE ARAX ŽILINA, s.r.o.

Kvačalova 10/1231

010 04   Žilina

Žilinský kraj

49.218452, 18.711948